Офіційний сайт кафедри
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Читати більше

Спеціалізовані комп'ютерні системи – системи, які працюють на базі принципів програмно-керованої обробки дискретних даних.

На базі спеціалізованих комп'ютерних систем базуються наступні пристрої та системи: відео та аудіо програвачі, телевізійна та обчислювальна техніка, пристрої вводу/виводу інформації комп'ютерних систем, системи передачі даних та зв'язку, інформаційно-вимірювальні системи, системи керування технологічними процесами, платіжні термінали, електронні ключі, тощо.

Спеціалізовані комп'ютерні системи – спеціальність майбутнього!

Про кафедру

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем створена в 2008 році і є провідною кафедрою комп'ютерного спрямування у Західному регіоні. Очолює кафедру доктор технічних наук Дунець Роман Богданович.

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем забезпечує високий професійний рівень професорсько-викладацького складу. На кафедрі сформувалася та успішно розвивається наукова школа. До складу колективу кафедри входять два професори, доктори наук; доценти, кандидати наук; фахівці в галузі комп'ютерної інженерії: викладачі, асистенти та інженери. Студенти отримують знання від фахівців, щоденна практична діяльність яких полягає у вирішенні складних проблем створення спеціалізованих комп'ютерних систем.

Програми навчання

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Бакалавр. Напрямок 6.050102

"Комп'ютерна інженерія"

Термін навчання - 4 роки

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Спеціаліст. Спеціальність 7.05010203

"Спеціалізовані комп'ютерні системи"

Термін навчання - 1,5 роки після отримання ступеня бакалавра

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр. Спеціальність 8.05010203

"Спеціалізовані комп'ютерні системи"

Термін навчання - 1,5 роки після отримання ступеня бакалавра

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

При кафедрі діє аспірантура по спеціальності 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти.

Підготовка студентів

Практична підготовка студентів проходить у навчальних лабораторіях оснащених сучасним програмним та апаратним забезпеченням, яке включає високопродуктивні персональні комп'ютери, засоби розробки універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем з застосуванням сучасної елементної бази.

Найкращі студенти СКС є переможцями Всеукраїнських та регіональних олімпіад та конкурсів, беруть активну участь в науковій роботі кафедри, студентських та міжнародних конференціях.

Всі комп'ютери кафедри об'єднані в локальну обчислювальну мережу підключену до мережі університету та мережі Internet. Комп'ютери, на яких проходить навчання працюють під управлінням різних операційних систем (Microsoft Windows, Linux). Теми курсових та дипломних проектів і магістерських кваліфікаційних робіт тісно пов'язані з актуальними практичними задачами, над якими працюють провідні фахівці з комп'ютерної інженерії.

Наші випускники працюють у промисловості і транспорті, банківських установах, сфері малого і великого бізнесу тощо на посадах інженера, інженера-програміста, наукового співробітника, а після магістратури – асистента, викладача. Практично всі випускники знаходять роботу по отриманій спеціальності.

Наші студенти

Вивчають дисципліни:
Дослідження та проектування спеціалізованих комп'ютерних систем.
Програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних систем.
Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів та зображень.
Проектування вбудованих комп'ютерних систем.
Методи та засоби тестування, відлагодження та діагностики комп'ютерних систем.
Проектування засобів захисту інформації в комп'ютерних мережах.
Архітектура спеціалізованих комп'ютерних систем.
Реконфігуровані комп'ютери.
Проектування надвеликих інтегральних схем.
Методи, алгоритми і засоби цифрової обробки сигналів.
Можуть виконувати:
Розробляти, монтувати, налагоджувати: і експлуатувати: спеціалізовані та класичні комп'ютерні системи та мережі.
Проектувати та реалізовувати технічні засоби на базі спеціалізованих та універсальних процесорів.
Здійснювати програмування пристроїв ророблених на базі спецпроцесорів.
Адмініструвати серверні вузли та комплекси.
Розробляти та адмініструвати web-сайти.
Можуть працювати:
В науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях.
Здійснювати управлінську та підприємницьку діяльність в галузях створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів.
Проектувати та виготовляти вбудовані комп'ютерні системи побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень з використанням процесорів обробки сигналів, програмованих систем на кристалі, високопродуктивних комп'ютерних систем із застосуванням засобів проектування провідних фірм: Altera, Xilinx, Atmel, Cypress, ISE та мов проектування VHDL, Verilog та System C.

Наукова діяльність

Наукова роботи кафедри спрямована на розв'язання таких наукових проблем:

Методи аналізу та синтезу топологій спеціалізованих систем

Методи аналізу та синтезу топологій спеціалізованих систем, що як системи на мережі на кристалі (професор Р. Дунець).

Розроблення теорії складності комп'ютерних систем

Сформульовано аксіоми комп'ютерних алгоритмів, розроблено апаратно-програмну модель алгоритму (SH-модель), обґрунтовано використання повної системи характеристик складності та їх використання в процесі дослідження і проектування комп'ютерних систем.

Розроблення системи криптографії

Розроблення системи криптографії на основі чисел Мерсена (доцент Р.Попович).

Дослідження засобів мінімізації похибок процесу перетворення сигналів

Дослідження засобів мінімізації похибок процесу аналого-цифрового перетворення сигналів та розроблення на цій основі пристроїв АЦП (доцент Р.Кочан).

Проектування та розроблення спеціалізованих комп'ютерних систем

Проектування та розроблення спеціалізованих комп'ютерних систем з мікропроцесорними блоками керування з використанням наноструктурованих сенсорів (доцент Г.Клим).

Професорсько-викладацький склад

У складі кафедри працюють фахівці у галузі комп'ютерної інженерії.

 • Дунець Роман Богданович

  Дунець Роман Богданович

  Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: аналіз та синтез топологій спеціалізованих комп'ютерних систем, методи математичного моделювання топологій, матричні моделі топологій СКС та побудова ефективних алгоритмів їх моделювання.

 • Клим Галина Іванівна

  Клим Галина Іванівна

  Заступник завідувача кафедри, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: Проектування інтелектуальних сенсорних систем. Сенсорика. Матеріалознавство.

 • Кочан Роман Володимирович

  Кочан Роман Володимирович

  Доктор технічних наук, професор, професор кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: розробка проблемно-орієнтованих інформаційно-вимірювальних систем.

 • Попович Роман Богданович

  Доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: цифрове оброблення сигналів, криптографія.

 • Кудрявцев Олександр Тихонович

  Кудрявцев Олександр Тихонович

  Старший викладач кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: розроблення систем з мікропроцесорним управлінням

 • Шпіцер Андрій Стефанович

  Шпіцер Андрій Стефанович

  Кандидат технічних наук, асистент кафедри СКС

  Галузь наукових інтересів: мережі на кристалі (NoC), безпілотні літаючі апарати, статистичне прогнозування потокових даних, прості числа.

 • Ткачук Тарас Ігорович

  Ткачук Тарас Ігорович

  Асистент кафедри СКС

 • Мітьков Віталій Семенович

  Мітьков Віталій Семенович

  Старший викладач кафедри СКС

Учбово-допоміжний персонал

Ряжська Тетяна Анатоліївна

Інженер

Мандзюк Олесь Миколайович

Завідувач лабораторії

Сеньків Стефанія Олегівна

Інженер

Контактна інформація

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 903

Номери телефону: +38(032) 258-26-44, +38(032) 258-27-22

E-mail: SKS.dept@lpnu.ua

Сайт: sks.lp.edu.ua